FILIPINO

MINISTRY

Unang Linggo ng buwan, alas tres ng hapon

Ang pagtitipon sa unang Sabado ng buwan ay para sa pagsamba at papuri at manalangin sa Dakilang Diyos natin at marinig ang kanyang salita. 
Mayroom din pagsasalo  sa kainan, kantahan at  sayawan at marami pang iba.

Ang magiliw na paanyaya ay para sa lahat ng Filipino (at mga kaibigan) sa rehiyon upang kumonekta sa paligid ng kanilang sariling kultura.

________________________

We meet on the 1st Saturday of the month for worship, word, fellowship, prayer, food and more!

 

In English and Tagalog.

 

A warm invite to all Filipinos (and friends!) in the region to connect around their own culture.

Please reload

Susan von Hesse

Filipino Ministry Leader

Please reload

Pangangalap ng pondo - espesyal na alok

suporta sa pagbibigay sa Destiny Kids Ministry

Pinupuri at pinasasalamatan namin ang Diyos sa paglago  sa ministeryo ng Destiny Kids.

Mahal namin sila at nasasabik kami sa mga plano ng Diyos para sa kanila.

Mayroon kaming kamangha-manghang pagkakataon na magrenta ng isang sinehan, para lamang sa mga bata, upang makita ang ministeryo na ito ay lumago at umunlad at matulungan ang mas maraming mga bata na makatagpo ng buhay na relasyon kay Jesus

Gayunpaman, ito ay may isang pamumuhunan sa pananalapi na kinakailangan. Inaanyayahan namin kayo na makasama sa amin sa pagtupad nito. Maaari kayong magbigay sa pamamagitan ng paggamit ng mga nakasulat na  detalye ng bangko   at idagdag ang sanggunian na 'Destiny Kids'.
 Maraming salamat sa inyong walang hanggang pamumuhunan.

Pagpalain kayo ng Diyos.

Church Meetings

 

Sundays at 11 am & 4pm

PHYSICAL CHURCH IS BACK

AS OF 13TH SEPTEMBER: 

11am Sundays, HOFSPIELHAUS MÜNCHEN

Falkenturmstr. 8, 80331 München

Walking distance from Marienplatz

(S-/U-Bahn station)

(event location only, please see

impressum for postal address)

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle